Photo Project

.


L’associació Amu Daria i dos estudiants de fotografia volen fer un projecte fotogràfic basat en persones de totes les edats que procedeixin dels països de la Ruta de la Seda (Xina, Índia, Turquia, Iran, Síria, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirguizistan etc.) i que visquin a Barcelona.

La idea general del projecte consta de dues parts:

  • Retrat de les persones en llocs típics de Barcelona.
  • Vida i costums de la seva cultura (Menjar, tradicions, vestimenta …).

A més de la part fotogràfica, ens agradaria afegir entrevistes per poder conèixer una mica més de les seves vides, pensaments ….

Vols participar en el nostre projecte i ensenyar la teva cultura?. Si és així, aquí et deixem els nostres e-mails:

k.thiers@hotmail.de, deanvillage@hotmail.com o info@larutadelaseda.cat

.


La asociación Amu Daria y dos estudiantes de fotografía quieren hacer un proyecto fotográfico basado en personas de todas las edades que procedan de los países de la Ruta de la Seda (China, India, Turquía, Irán, Siria, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán etc. ) y que vivan en Barcelona.

La idea general del proyecto consta de dos partes:

  • Retrato de las personas en lugares típicos de Barcelona.
  • Vida y costumbres de su cultura (Comer, tradiciones, vestimenta

Además de la parte fotográfica, nos gustaría añadir entrevistas para poder conocer un poco más de sus vidas, pensamientos ….

¿Quieres participar en nuestro proyecto y enseñar tu cultura?. Si es así, aquí te dejamos nuestros e-mails:

k.thiers@hotmail.de, deanvillage@hotmail.com o info@larutadelaseda.cat

.


Amu Daria association and two photography students want to make  a photographic project based on people of all ages who come from countries of the Silk Road (India, China, Turkey, Iran’s, Syria, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan etc. ) living in Barcelona.

The general idea of the project consists of two parts:

  • Portrait of the typical places people in Barcelona.
  • Life and customs of their culture (food, traditions, clothing …).

Besides the photographs, we would like to add interviews to learn a little more of their lives, thoughts ….

Want to participate in our project and show your culture?. If so, here we let our emails:

k.thiers@hotmail.de, deanvillage@hotmail.com o info@larutadelaseda.cat